Kweekseizoen 2017

Overal liggen er eitjes, de vogels zijn in de stemming en de eerste kleintjes worden deze week verwacht

Een klein kijkje in sommige blokken 🙂